Oferujemy szybką, kompleksową diagnostykę i skuteczne leczenie

w zakresie w zakresie kardiologii i chorób wewnętrznych:

 

 

choroba wieńcowa

 

kwalifikacja do koronarografii


nadciśnienie tętnicze

 

zaburzenia rytmu serca


niewydolność krążenia


wady serca


choroby układu oddechowego